Category: फनी जोक्स

Love forever

આજકાલ બધાને સેટિંગ ડેટિંગ જ કરવું છેંકોઈને પ્રેમ નથી કરવો.. સેટિંગ વાળા ને મેળ પડી જાય છેં. અને પ્રેમ કરવા વાળા એકલા રહી જાય છેં. 🙁😐✔️